Gabinet Weterynaryjny Atos

Aleksandra Kowalczyk


  • W styczniu 2013 roku ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.
  • W trakcie studiów i po ich zakończeniu zdobywała doświadczenie w gabinetach weterynaryjnych w Warszawie

Prywatnie właścicielka 6 psów, i 6 kotów.